Our New Economy wil ons denken over de economie fundamenteel veranderen

ONE streeft naar vernieuwing van het economieonderwijs op basisscholen, middelbare scholen en in het hoger onderwijs (HBO en universiteiten).

Hoe zorgen we ervoor dat de volgende generatie verschillende perspectieven op de economie onderwezen krijgt en zo actief en constructief vormgever wordt van die economie?

ONE wil het economisch onderzoek verbreden. In de academische wereld domineert momenteel één perspectief (neoklassieke economie). ONE organiseert en faciliteert innovatief onderzoek.

Welke onderwerpen, theorieën en methodes krijgen momenteel geen of nauwelijks aandacht terwijl ze wel een zinvol (nieuw) perspectief op de economie bieden? Daar gaat ONE mee aan de slag.

ONE wil ook experimenten in de praktijk op het gebied van de nieuwe economie aanjagen. ONE wil nieuw economische initiatieven aan elkaar koppelen en het overkoepelende verhaal vertellen en verder ontwikkelen.

Welke praktijkvoorbeelden leiden nu al tot het eerlijker en duurzamer maken van onze economie? Met vooruitstrevende voorbeelden inspireert ONE beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en studenten.

Our New Economy – ONE – streeft naar vernieuwing van de economie. ONE doet dit door nieuw economisch denken te stimuleren in het onderwijs, in onderzoek en in de praktijk.

ONE staat op in een tijd waar de mens wordt geconfronteerd met problemen als vervuiling, verspilling en wereldwijde ongelijkheid. Hoewel de economische cijfers nagenoeg altijd financiële groei  laten zien, groeien de problemen. Daarom stelt ONE zich de vraag: hoe realiseren we een economisch systeem dat voldoende goederen  produceert voor een goed leven voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde?

Om hier antwoorden op te vinden onderneemt ONE activiteiten die bijdragen aan vernieuwing van het onderwijs, verbreding van het onderzoek en inspirerende experimenten. ONE stelt fundamentele vragen over ons huidig economisch denken en ontwikkelt met denkers en doeners praktijkoplossingen en theorieën die aantonen dat het fundamenteel anders kan. ONE wil voorbij een economie waarin iedereen elkaars concurrent is en iedereen er alleen voor staat. ONE bepleit  diversiteit en wil broederschap terugbrengen in het economisch denken. Zo hopen we een economie te realiseren die welvarende levens voor alle wereldburgers mogelijk maakt binnen de ecologische grenzen van de Aarde.

Deel deze pagina