Nederlands onderaan

Over the last year the welfare state has been at the core of public debates as the coronavirus pandemic revealed existing weaknesses and required additional support for people. Various innovative ideas, such as an unconditional universal basic income, job guarantee and universal basic services, today seem less radical and utopian than they used to be. But should we put our faith fully in one of these options, seeing it as a silver bullet solution to all of our problems? Or should we, instead, advocate for an innovative combination that brings together the strengths of different ideas?

Sam de Muijnck, chief economist of Our New Economy and chairman of the Think Tank of young economists of the Future Markets Consultation led by former Dutch Prime Minister prof. Jan Peter Balkenende and prof. Govert Buijs, argues for the latter. More specifically, in a new report he argues a combination of extended basic services, a job guarantee and benefits-as-a-right seems most promising. 

On April 29th 7 pm (CET), he will present the report, followed by a panel discussion of proponents of the various ideas. The panel members are Guy Standing (founder and co-President of the Basic Income Earth Network), Andrew Percy (Co-Director of the Universal Basic Services Network at the UCL Institute for Global Prosperity) and ….

This project and event is a collaboration between Our New Economy (ONE), Sustainable Finance Lab (SFL) & Moral Markets and is funded by the Goldschmeding Foundation and Templeton World. 

Schedule: April 29th 2021

  • 19.00: Opening by moderator David van Overbeek
  • 19.05: Presentation report Renewing the welfare state by Sam de Muijnck
  • 19.20: Panel with Warren Mosler, Andrew Percy & Louise Haagh
  • 19.55: Closing by moderator David van Overbeek
  • 20.00: End
Inschrijven 29 april
Graag ontvang ik de nieuwsbrief van ONE (I would like to receive the – Dutch – newsletter)

Vernieuwing van de verzorgingsstaat

Het afgelopen jaar heeft de verzorgingsstaat een centrale rol gespeeld in het publieke debat, omdat het coronavirus bestaande zwaktes liet zien en er hoognodige additionele ondersteuning nodig was voor de bevolking. Verscheidene innovatieve ideeën, zoals een onvoorwaardelijk universeel basisinkomen, baanzekerheid en universele basale dienstverlening, worden momenteel als minder radicaal en utopisch gezien dan voorheen. Maar moeten we onze hoop wel vestigen op één van deze oplossingen en het als het Ei van Columbus zien? Of moeten we ons hard maken voor een innovatieve combinatie die de krachten van verschillende ideeën samenbrengt? 

Sam de Muijnck, hoofdeconoom bij Our New Economy (ONE) en voorzitter van de denktank van jonge economen bij de Future Markets Consultation geleid door voormalig minister-president prof. Jan Peter Balkenende en prof. Govert Buijs, kiest de laatste optie. Nog specifieker, middels een nieuw rapport beargumenteert hij dat een combinatie van een uitgebreide vorm van basisdienstverlening, baanzekerheid en benefits-as-a-right als de oplossing met het grootste potentieel.

Op 29 april om 19:00 (CET) presenteert Sam zijn rapport, gevolgd door een paneldiscussie met voorstanders van de verschillende ideeën. Het panel bestaat uit Guy Standing (oprichter en co-president van de Basic Income Earth Network), Andrew Percy (mededirecteur van de Universal Basic Services Network bij de UCL Institute for Global Prosperity) en ….

Dit project en event is een samenwerking tussen Our New Economy (ONE), het Sustainable Finance Lab (SFL) en Moral Markets. Het is gefinancierd door de Goldschmeding Foundation en Templeton World.

Programma: 29 April 2021

  • 19.00: Opening door moderator David van Overbeek
  • 19.05: Presentatie rapport Renewing the welfare state door Sam de Muijnck
  • 19.20: Panel met Warren Mosler, Andrew Percy & Louise Haagh
  • 19.55: Afsluiting door moderator David van Overbeek
  • 20.00: Einde

Het event zal in het het Engels zijn vanwege de internationale gasten

Inschrijven

Inschrijven 29 april
Graag ontvang ik de nieuwsbrief van ONE (I would like to receive the – Dutch – newsletter)
Deel deze pagina