Participation Income

[:nl]

Research on participation income

Researcher: Rebecca Belochi

Dear readers,

Maybe you already heard of the project I am undertaking with the support of Our New Economy. For those who don’t: I am currently writing a paper on Participation Income (just PI for friends) intended for policy making that will be published by ONE. As writing a paper takes time, the coming series of posts are dedicated to introduce participation income in general until the paper is published. They will cover not only PI’s advantages but also its challenges and the state of the current debate surrounding it.

Another reason behind the publishing of these blog posts is to showcase points that will not be covered in the policy paper. Indeed, certain aspects of the academic debate, whilst relevant when thinking of PI overall, do not offer particular insights for policy making. Therefore, the coming posts will also focus on points complementary to the future paper. The goal is to increase awareness of PI and provide an interactive platform to discuss its different aspects. Any share of thoughts or questions are encouraged and appreciated!

I am already looking forward to our interactions. So don’t hesitate to comment, share these posts with interested parties, or follow me on twitter for #PIfunfacts and much more.

Kindly,

Rebecca.

 • 13 januari: Overzicht op Ondernemerschap en duurzaamheid in de keten

  Nieuwe Economie in het hoger onderwijs. In een serie van 8 workshops krijg je als docent of lectoren inspiratie aangereikt voor de Nieuwe Economie in jouw vakgebied.
  Er is op dit moment veel gaande in het hoger onderwijs in Nederland. Circulair economy, meervoudige waardecreatie, sustainable finance, new finance, business innovation, purpose economy, … en nog veel meer. Volg de hele serie of precies die workshop die jouw aanspreekt.

  De workshop op 13 januari 2021

  Je koopt vast wel eens een hemd, een horloge, een mobiel of maak je gebruik van een pakketdienst. Maar hoe ga je na of dit product of dienst duurzaam is? Hoe ga je na hoe er rekening is gehouden met de bekende 17 SDG’s? Wat is de impact geweest voordat je jouw aankoop hebt gedaan. En wat is de impact tijdens jouw gebruik en nadat je er weer afstand van hebt gedaan?

  In deze praktische workshop start je bij de belevingswereld van de student. Je toont hem eerst in alle eenvoud de essentie van ondernemerschap. Daarna laat je hem onderzoeken hoe een product of dienst tot stand komt via de bedrijfsketen, hoe je een impactanalyse maakt en hoe je een ethische dialoog aangaat om te kijken of en hoe je zaken kunt veranderen om duurzaamheid in de keten te bevorderen. Je gaat aan de gang met een concrete case en je ontdekt het kader en de methode om deze tool op andere producten en diensten toe te passen. Aan het eind van deze levendige workshop is het bewustzijn en de belevingswereld van de student sterk vergroot. Kortom geestverruimend en hartverwarmend.

  Aanbeveling

  Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda, gaf de volgende aanbeveling over de tool.

  ‘Ondernemers kunnen met behulp van de tool op een eenvoudige manier de keten waarin ze zitten toetsen op duurzaamheid. Voor het onderwijs is deze tool interessant en bruikbaar voor docenten, omdat de tool makkelijk te bevatten is voor de student en goed aansluit bij hun persoonlijke belevingswereld. Hierdoor ontstaan levendige discussies en debatten over duurzaamheid in de praktijk.  De tool roept een belangrijke vraag op: Welke duurzame keuzes maak ik ondanks de bijbehorende dilemma’s?’

  De spreker

  Owen de Vries is 10 jaar zelfstandig MKB adviseur en geeft ondernemerstrainingen en presentaties. Daarvoor werkte hij ruim 20 jaar als financieel specialist bij ABN-AMRO. Daar kwam hij met veel ondernemers en bedrijven – groot en klein, uit verschillende branches, in goede en slechte tijden – in aanraking. Daarom bracht hij eind vorig jaar zijn tweede boek uit; “Ondernemers Vlieger, overzicht op ondernemerschap”. Hierin toont hij op een eenvoudige wijze wat de essentie van ondernemerschap inhoudt. Alle aspecten van ondernemen zijn hierin ondergebracht waarbij de mens het startpunt is. Ook duurzaamheid is integraal opgenomen.

  Schrijf je in en ontvang de zoomlink

  Als je al voor een eerdere workshop was aangemeld hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

  Inschrijven workshop Nieuwe Economie hoger onderwijs
  Voornaam en achternaam

  Inspiratie voor docenten en lectoren

  We gaan jou inspireren met een serie toegankelijk (online) en interactieve workshops. Er is gelegenheid tot netwerken en je krijgt de meest recente inzichten van front-runners. Een heleboel gratis inspiratie voor jouw onderwijsprogramma.

  Lees verder →

 • SP-rapport: Op naar een nieuwe economie

  In 2019 schreef de SP een rapport over de overgang naar een nieuwe economie met 5 voorstellen om ongelijkheid aan te pakken. Ter inspiratie delen we graag de link naar het rapport: https://www.sp.nl/rapport/2019/naar-nieuwe-economie

  Lees verder →

 • Toekomststoel

  Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen is het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Dit doen we door letterlijk een lege stoel aan te schuiven als symbool voor de toekomst.

  De #toekomststoel is een idee van Jan Terlouw. De #toekomststoel is een lege stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag.

  In vele steden, raadzalen en boardrooms is de toekomststoel inmiddels al aangeschoven. Meer informatie en inspiratie hierover vind je op http://www.toekomststoel.nl/

  Lees verder →

 • Donut Economie

  Het is volop in het nieuws geweest dat Amsterdam het model van de Donut-Economie in gaat voeren. Maar in November 2018 deed PvdA Nijmegen al een poging om dit in te voeren en de Donut te betrekken bij alle relevante beleidsstukken. Helaas voor de indieners werd het voorstel in Nijmegen op dat moment verworpen.

  Donut Economie – PvdD Nijmegen https://nijmegen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-doorn-de-donut-economie-voor-de-21e-eeuw

  In Amsterdam kozen ze ervoor om de Donut wel te gebruiken. Een interview hierover lees je hier: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/amsterdam-donutstad-interview.html

  Lees verder →

 • 10R Model

  In Hoorn diende Danny Verdonk (ook werkzaam bij ONE) als raadslid samen met diverse partijen een motie in voor het invoeren van het R-Model voor de gemeente. De motie werd aangehouden, omdat de wethouder verzocht dit mee te nemen in het proces van de focus en ambitie voor de circulaire economie. Dit voorstel is in december 2020 in de raad van Hoorn gekomen, waarbij het R-model een prominente plek heeft gekregen in het programma.

  De motie:

  Het willen invoeren van het R-model stuitte op behoorlijk wat (gezonde) weerstand bij collega raadsleden. Om een nieuw model als dit duidelijk te maken aan collega raadsleden schreef Danny bijgaande document, waarbij de werking en ook de voordelen worden uitgelegd.

  Document

  Uiteindelijk hoefde de motie niet meer ingediend te worden en is deze aangenomen binnen het programma duurzame stad van de gemeente Hoorn. Het volledige circulaire programma kan je hier lezen. Link naar het document Focus en Ambitie Circulair Hoorn.

  Lees verder →

 • Stimuleringsfonds duurzame initiatieven

  In Meppel is een motie ingediend voor een stimuleringsfonds duurzame initiatieven op te richten voor kleinschalige initiatieven op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en circulariteit
  https://www.cda.nl/drenthe/meppel/actueel/nieuws/motie-stimuleringsfonds-duurzame-initiatieven/

  Dat er in een gemeente dan ook soms hobbels op de weg ontstaan, zelfs als de raad zeer voortvarend te werk gaat blijkt uit dit (aanverwante) bericht.https://meppel.christenunie.nl/k/news/view/1263858/53439/duurzaamheid-de-gemeente-meppel-zet-een-stap-terug.html

  Lees verder →

 • Motie 100% circulair

  Meerdere gemeentes dienden al moties in om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. Onder meer Harlingen, Amsterdam, Rotterdam, Venlo, Haarlem en Hoorn gingen u al voor.

  Nieuwbericht: Motie 100% circulair Harlingen https://www.harlingercourant.nl/harlingercourant/nieuws/groenlinks-harlingen-gaat-voor-volledige-kringloop

  Lees verder →

 • Verzoek aan DNB over vergroening monetair beleid ECB

  Het Sustainable Finance Lab (SFL) stuurt samen met 12 maatschappelijke organisaties – waaronder Our New Economy – een open brief (zie bijlage) aan DNB-President Klaas Knot. De organisaties vragen aan Klaas Knot om de President van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde te steunen in haar poging om de strijd tegen klimaatverandering een plek te geven in het monetair beleid.

  Met de komst van Christine Lagarde als nieuwe president van de ECB is in Frankfurt de discussie over klimaatrisico’s in een stroomversnelling geraakt. Lagarde verklaarde “alle beschikbare wegen te verkennen om de klimaatverandering te bestrijden”. De ECB is bezig aan een fundamentele herziening van haar monetair beleid. “Dat biedt een uitgelezen kans om de strijd tegen klimaatverandering ook daar een plek in te geven” aldus SFL directeur Rens van Tilburg.

  De Europese Centrale Bank (ECB) is via haar opkoopprogramma’s de afgelopen jaren een steeds richtinggevender rol gaan spelen in de economie. Alleen al dit jaar zal ze voor 1500 miljard euro aan obligaties opkopen en voor eveneens zo’n 1500 miljard euro aan goedkope leningen verstrekken aan banken. Deze invloed komt met een verantwoordelijkheid. Het doel van de Europese Unie is om de economie minder vervuilend te maken. Een doel waar de ECB volgens het EU verdrag aan bij moet dragen, zolang dat niet ten koste gaat van prijsstabiliteit.

  Christine Lagarde heeft bij het streven naar vermindering van klimaatrisico’s wel de steun nodig van de presidenten van de nationale centrale banken. Eerder gaf Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank in reactie op een vergelijkbaar verzoek van Duitse maatschappelijke organisaties aan welke ruimte hij ziet. Middels de open brief is die vraag nu ook gesteld aan DNB-president Klaas Knot. De organisaties vragen om zijn visie te delen op de rol van de ECB met betrekking tot specifiek klimaatverandering en monetair beleid.

  Daartoe presenteren de maatschappelijke organisaties een vijftal stappen die de ECB kan zetten:

  1. De programma’s voor de aankoop van activa en beleenbare activa in overeenstemming brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

  2. De herfinancieringsoperaties voor de banksector in overeenstemming brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

  3. De markt voor duurzame investeringen ondersteunen en met de Europese Investeringsbank en soortgelijke Europese instellingen samenwerken om duurzame investeringen te stimuleren.

  4. Prudentiële maatregelen nemen om de schokbestendigheid van de Europese bankensector tegen klimaatrisico’s te vergroten en de financieringen van fossiele brandstoffen te verminderen.

  5. Het goede voorbeeld geven op het gebied van transparantie door te kijken of de eigen activiteiten in overeenstemming zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en hierover te communiceren met Europese en nationale politici.

  Naast het Sustainable Finance Lab is de brief ondertekend door 12 maatschappelijke organisaties waaronder vakbond FNV, MVO Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Eerlijke Geldwijzer, Banktrack, Our New Economy (ONE), Urgenda, ontwikkelingsorganisatie OxfamNovib en  milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuurfonds (WWF) en de Jonge Klimaatbeweging

  Lees verder →

 • 16 december: Maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van technologische vernieuwing

  Nieuwe Economie in het hoger onderwijs. In een serie van 8 workshops krijg je als docent of lectoren inspiratie aangereikt voor de Nieuwe Economie in jouw vakgebied.
  Er is op dit moment veel gaande in het hoger onderwijs in Nederland. Circulair economy, meervoudige waardecreatie, sustainable finance, new finance, business innovation, purpose economy, … en nog veel meer. Volg de hele serie of precies die workshop die jouw aanspreekt.

  De workshop op 16 december

  De workshop gaat over Technology Assessment voor Business studenten, oftewel de analyse maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van technologische vernieuwingen. Het is een interactieve sessie waarin we TA-concepten toepassen op drie case studies, discussiëren over controversen rondom informatietechnologie en deelnemen aan een crisisgame.

  Case 1: dataficatie met een fitness app, waar verleiding overgaat in dwang.

  Case 2: de OV-chipkaart, van betaalsysteem naar controle over de digitaliserende openbare ruimte

  Case 3: je zit in het Management Team van SAASlaris, een bedrijf voor salarisadministratie. Er blijkt iets mis te gaan in onze systemen. Welke keuzes maak jij ten tijde van crisis?

  Nieuw economische context

  Het Technology Assessment perspectief verbreedt de inzet van technologie van winstmaximalisatie naar maatschappelijke verantwoordelijkheid, oftewel aandacht voor menselijke waarden van veiligheid, privacy en keuzevrijheid. Tijdens de workshop zie je hoe deze algemene begrippen worden toegepast bij concrete cases op het niveau van gebruikers en aanbieders van technologie (micro-niveau), tussen organisaties (meso-niveau) en samenleving als geheel (macro-niveau).

  Het onderzoek geeft ook invulling aan wat bij de Haagse Hogeschool Business+ noemen. Op de site van Interessegebied Business & Management is dat als volgt verwoord: “Hoe kun je geld verdienen en tegelijkertijd je eigen wereld verbeteren? Het interessegebied Business & Management van De Haagse Hogeschool leert jou hoe dat kan. (…) Wij helpen je bij het maken van een weloverwogen keuze waarbij je rekening houdt met de wereld om je heen. (…) Je leert de businesswereld niet alleen te bekijken vanuit een ondernemend perspectief, maar ook vanuit de sociale en maatschappelijke kant. Dat noemen wij Business+.”

  De sprekers

  Jacco van Uden is Lector Change Management aan de HHS & Organisatieadviseur. Chris van ‘t Hof werkt aan de HHS als Senior Researcher Technology Assessment.

  Schrijf je in en ontvang de zoomlink

  Als je al voor een eerdere workshop was aangemeld hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

  Inschrijven workshop Nieuwe Economie hoger onderwijs
  Voornaam en achternaam

  Inspiratie voor docenten en lectoren

  We gaan jou inspireren met een serie toegankelijk (online) en interactieve workshops. Er is gelegenheid tot netwerken en je krijgt de meest recente inzichten van front-runners. Een heleboel gratis inspiratie voor jouw onderwijsprogramma.

  Lees verder →

 • 18 november: A New Vision for Economics Education

  Nieuwe Economie in het hoger onderwijs. In een serie van 8 workshops krijg je als docent of lectoren inspiratie aangereikt voor de Nieuwe Economie in jouw vakgebied.
  Er is op dit moment veel gaande in het hoger onderwijs in Nederland. Circulair economy, meervoudige waardecreatie, sustainable finance, new finance, business innovation, purpose economy, … en nog veel meer.

  De workshop op 18 november

  Er is een groeiende behoefte aan vernieuwing van het economie onderwijs, maar vaak blijkt het lastig om dit te realiseren. Dat kan zijn omdat docenten en studenten voelen dat er iets mist maar ze niet kunnen benoemen wat dat precies is. Of dat men wel een idee heeft van wat er mist, maar dat de zoektocht naar goed materiaal mensen weerhoudt. Of dat het lastig is om uit de veelheid aan oplossingsrichtingen te moeten kiezen.

  In deze workshop worden ideeën en gereedschappen aangeboden om hierbij te helpen, zowel de waarom-vraag, als de instrumenten en de veelheid aan richtingen. En deze hulpmiddelen gaan we ook direct toepassen om hun praktische nut te zien. 

  De sprekers

  Joris Tieleman en Sam de Muijnck, beide actieve leden van de internationale studenten beweging Rethinking Economics, werken bij ONE momenteel aan het boek ‘Economy Studies: A New Vision for Economics Education’ (publicatie voorjaar van 2021 bij Amsterdam University Press, zie voor meer informatie https://www.economystudies.com/). 

  18 november van 16:00 tot 17:30

  In de workshop van 18 november starten Joris en Sam om 16:00 met een presentatie van de kernideeën uit het boek. Vervolgens gaan we in kleine groepjes aan de slag met het ontwerpen van nieuwe vakken met behulp van het inspirerende raamwerk van Economy Studies. Tot slot wordt aandacht besteed aan hoe bestaande vakken verrijkt en verbeterd kunnen worden en is er ruimte om ideeën en ervaringen met elkaar te delen.

  Schrijf je in en ontvang de zoomlink

  Inschrijven workshop Nieuwe Economie hoger onderwijs
  Voornaam en achternaam

  Inspiratie voor docenten en lectoren

  We gaan jou inspireren met een serie toegankelijk (online) en interactieve workshops. Er is gelegenheid tot netwerken en je krijgt de meest recente inzichten van front-runners. Een heleboel gratis inspiratie voor jouw onderwijsprogramma.

  Lees verder →

[:]
Deel deze pagina