Participation Income

[:nl]

Research on participation income

Researcher: Rebecca Belochi

Dear readers,

Maybe you already heard of the project I am undertaking with the support of Our New Economy. For those who don’t: I am currently writing a paper on Participation Income (just PI for friends) intended for policy making that will be published by ONE. As writing a paper takes time, the coming series of posts are dedicated to introduce participation income in general until the paper is published. They will cover not only PI’s advantages but also its challenges and the state of the current debate surrounding it.

Another reason behind the publishing of these blog posts is to showcase points that will not be covered in the policy paper. Indeed, certain aspects of the academic debate, whilst relevant when thinking of PI overall, do not offer particular insights for policy making. Therefore, the coming posts will also focus on points complementary to the future paper. The goal is to increase awareness of PI and provide an interactive platform to discuss its different aspects. Any share of thoughts or questions are encouraged and appreciated!

I am already looking forward to our interactions. So don’t hesitate to comment, share these posts with interested parties, or follow me on twitter for #PIfunfacts and much more.

Kindly,

Rebecca.

 • ONE is op zoek naar Projectleider, Workshop Coach en een inhoudelijk Expert voor curriculumverandering hbo economie

  Our New Economy is een kleine onafhankelijke denktank in Nederland. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, die werkt aan vernieuwing van het economisch denken in onderwijs, beleid en praktijk. Het huidige team is jong en gedreven en bestaat binnenkort uit tien collega’s. Hoewel we allemaal op ZZP-basis werken, besteden we tijd en aandacht aan de samenwerking, inhoudelijk op de projecten én met elkaar als ONE. Dankzij een donatie van de Goldschmeding Foundation, zijn we nu op zoek naar versterking van ons team voor een reeks projecten op het gebied van curriculumverandering in het Hoger Economisch Onderwijs, specifiek op hbo-niveau. Dit projectteam gaat toewerken naar het uitvoeren van assessment op opleidingen in samenwerking met het onderwijsveld.

  Een nieuw team

  Het nieuwe Assessment Team start met het uitvoeren van een reeks workshops met onderwijsprofessionals. Doelstelling is om te komen tot een referentiekader voor curriculumherziening – een gezamenlijke richting –  in het hbo economieonderwijs en vervolgens de hbo-instellingen te faciliteren met behulp van inhoudelijke assessments op het aanbod aan economieonderwijs. De nieuwe teamleden gaan intensief samenwerken en elkaar ondersteunen om in het project effectief impact te maken. Gezamenlijk heeft het team kennis en ervaring in Commerciële Economie, International Business, Bedrijfskunde en Finance & Control. Het Nieuw Economisch denken staat hierbij centraal. We onderscheiden in het projectteam de volgende drie rollen, ondersteund door een project office en een communicatiespecialist:

  1. Projectleider/coördinator 

  • Plant en coördineert projectactiviteiten met het team. Levert op tijd, binnen budget. 
  • Communicatief sterk, sparringpartner voor de expert en schrijft mee aan de bevindingen en kan de media tegemoet treden (i.s.m. expert).
  • Coördineert afspraken, workshops en is eindverantwoordelijk voor verslaglegging.
  • Denkt strategisch over de kansen en impact van het landelijke assessment.
  • Eerste focus is het hbo-werkveld, mogelijke uitbreiding naar vo.

  2. Expert onderzoeker

  • Verwerkt alle input en inzichten uit de workshops en het prototype tot een referentiekader voor de curricula. 
  • Vertaalt het referentiekader naar een bruikbare methode voor assessments van opleidingen en opleidingsprofielen.
  • Verzamelt gegevens binnen de scope uit het onderwijsveld (opleidingsprofielen) en verwerkt deze aan de hand van de methode.
  • Weet per opleidingsprofiel in het hoger onderwijs in Nederland wat er inhoudelijk ongeveer speelt, adviseert het team bij het opstellen van het referentiekader en heeft een goed netwerk binnen de economie opleidingen. Richting Landelijke Opleidings Overleggen optreden als woordvoerder. 

  3. Facilitator & coach

  • Nodigt mensen uit tot inbreng, begeleid de workshops met interessante werkvormen en koppelt de resultaten helder terug.
  • Gaat goed om met weerstand en weet een veilige sfeer te creëren in workshops. 
  • Bekendheid met het Three Horizons Framework is een pluspunt.
  • Ondersteunt instellingen met assessments en onderwijs-inhoudelijke adviezen.
  • Communiceert prettig, legt bevindingen vast en verzamelt lessons learned.

  Jouw werk

  De 3 teamleden die wij zoeken, zullen 16 tot 32 uur per week (afhankelijk van invulling rollen) werken voor een eerste periode van zes maanden (Fase 1 van het project), met een beoogde verlenging tot eind 2023 (Fase 2 en 3).

  Taal binnen het team is Nederlands, maar binnen ONE is Engels vaak voertaal, je beheerst deze beide talen dus uitstekend. De Teamleden werken grotendeels op afstand. Je bent in Nederland gevestigd en bereid te reizen naar bijvoorbeeld hbo-instellingen of naar kantoorruimte (Castricum of Amsterdam) voor overleg. Een aantal keer per jaar vergaderen we off-site met alle ZZP-collega’s van ONE. We bieden een marktconform uurtarief. We streven naar diversiteit in het team, en moedigen leden van minder bevoorrechte sociale groepen actief aan om te solliciteren. 

  Beoogde startdatum: 1 september 2022.

  Hoe te solliciteren

  Om te solliciteren naar een van deze rollen, stuur je ons je CV, een korte motivatiebrief met relevante voorbeelden uit je huidige werk (blog/ scriptie/ georganiseerd evenement/ workshops) per e-mail. Als jouw vaardigheden niet precies één rol is, maar deels een combinatie van twee rollen, horen we ook graag van je.

  Na een eerste selectie nodigen we kandidaten uit voor een gesprek in de eerste of tweede week van juli 2022. Als onderdeel van dit interview kunnen we eventueel vragen om een korte demonstratie van je workshopstijl, dit laten we dan ruim vooraf weten. Als je vragen hebt over de functies of de procedure, voel je vrij om deze eerst te mailen.

  Sollicitatietermijn: 30 juni 2022.

  Lees verder →
 • DNB in gesprek met jongeren

  Centrale bankdirecteuren Klaas Knot en Frank Elderson vroegen jongeren om ideeën voor nationaal en Europees monetair beleid. Sam de Muijnck van Our New Economy neemt ook deel aan dit gesprek. Dit is vanmiddag zijn boodschap aan hen.

  Het evenement van vandaag is hoognodig want in financiële en monetaire beleidsdiscussies zijn de belangen en ideeën van jongeren vaak ondervertegenwoordigd. Of het nou gaat over jeugdwerkloosheid bij beslissingen om de rentestand te verhogen of maatregelen om klimaatverandering aan te pakken, jongeren trekken vaak aan het kortste eind terwijl ze nog het langst te gaan hebben.

  Er staat twee onderwerpen op de agenda: prijsstijgingen en de economie van de toekomst.

  Prijsstijgingen

  De hoge inflatie van de afgelopen periode heeft tot veel zorgen geleid en zou tot paniekmaatregelen kunnen leiden die jongeren in het bijzonder veel zouden raken.

  Onder economen en centrale bankiers is er al maanden een heftig debat gaande over wat de oorzaak is van het hoge inflatie en daarmee ook de gepaste oplossing. Het expansieve monetaire beleid van het afgelopen decennia (lage rente, opkopen van schuldpapier van grote investeerders) was juist telkens niet in staat om de inflatie te verhogen naar gewenst niveau. De link tussen prijsontwikkelingen en monetair beleid, zoals rente verlagingen en verhogingen, leek steeds zwakker te worden.

  Maar de afgelopen maanden was er opeens hoge inflatie. Eerst leek die inflatie veroorzaakt te worden door de corona pandemie en geopolitieke schokken: plotselinge toenames en verschuivingen in consumptie, en verstoringen van handel en productie. In dat geval zou de inflatie tijdelijk van aard zou zijn, tenminste zolang er geen paniek zou ontstaan en verwachtingen uit de hand zouden lopen. Recent onderzoek laat zien dat prijsstijgingen voornamelijk voortkomen uit hogere winsten, terwijl de lonen van werkenden achterblijven ten opzichte van de inflatie.

  Dit complexe beeld maakt dat het niet duidelijk is wat nou de beste oplossing is. Industrieel beleid kan bijvoorbeeld waardeketens versterken. Wil je consumptie stabiliseren, dan zijn spaar- en inkomensbeleid logische instrumenten. Is marktvolatiliteit het hoofdprobleem, dan hebben we juist krediet- en prijscontroles nodig. 

  De meest besproken mogelijke oplossing, renteverhogingen door de centrale bank, kan in dit kader als laatste en ongerichte beleidsoptie worden gezien. Het doel hiervan is namelijk om de hele economie te laten ‘afkoelen’, lees: minder leningen, minder investeringen en vraag, en meer werkloosheid. Die werkloosheid is echter niet gelijk verdeeld: jongeren vallen het eerst buiten de boot. De vraag is dan ook of we niet te snel en heftig de rode knop van renteverhogingen gebruiken terwijl andere oplossingsmogelijkheden nog onvoldoende geprobeerd zijn.

  De economie van de toekomst

  Centrale bankiers zien steeds meer de relevantie van klimaatverandering in en beginnen dit langzaam te verwerken in hun monetair beleid en toezicht op de financiële sector. Dit is een goede ontwikkeling, maar het is nog niet voldoende. Het huidige marktneutrale beleid betekent in de praktijk dat fossiele industrieën gesubsidieerd worden zoals in dit rapport is berekend.

  Het debat danst vaak om een fundamentele vraag heen: mag, of moet, de centrale bank klimaatverandering aanpakken als een doel op zichzelf zien? Bij de Europese Centrale Bank is dit nu niet het geval. In plaats daarvan wilt de Europese Centrale Bank rekening gaan houden met de gevolgen die klimaatverandering zal gaan hebben op het monetaire en financiële systeem. Ecologische instabiliteit betekent namelijk ook monetaire en financiële instabiliteit.

  Dit betekent echter dat de centrale bank alleen maatregelen neemt om de monetaire en financiële stabiliteit te waarborgen, niet om ecologische stabiliteit te waarborgen (in jargon geldt hier dus enkele, en niet dubbele, materialiteit). Daarmee mag de centrale bank haar instrumenten wel gebruiken om banken en financiële markten te redden, maar niet om de aarde en toekomstige generaties te redden. 

  Binnen de huidige lastige institutionele en politieke constellatie waarin de Europese Centrale Bank zich bevindt is deze keuze te begrijpen, maar als jongere die zich zorgen maakt over de toekomst is onbegrijpelijk.

  Er kan nu al veel meer

  Ook binnen het huidige politieke mandaat kan er al veel meer zoals in dit rapport van Sustainable Finance Lab wordt uitgelegd.

  Er zijn meerdere technische voorstellen voor hoe dit kan binnen het huidige mandaat. In dit rapport van Positive Money wordt bijvoorbeeld voorgesteld om lagere rentes voor groene investeringen rekenen.
  Een andere mogelijk is om andere wegingen voor groen onderpand te hanteren, zoals beschreven in dit rapport van New Economics Foundation. 

  Daarnaast is het cruciaal dat niet alleen ‘groen’ gestimuleerd wordt, maar vervuiling ook echt gestraft gaat worden, zowel bij toezicht als monetair beleid. De ECB heeft bijvoorbeeld nu twee jaar op rij vastgesteld dat de grootste Europese banken onvoldoende bezig zijn met klimaat, maar heeft hier geen gevolgen aan verbonden zoals hogere kapitaaleisen. De Europese Unie is bezig met een groene taxonomie om goed te kunnen vastleggen wat groene investeringen zijn. Maar de tegenhanger, een vuile taxonomie, is gestrand vanwege lobby uit vervuilende industrieën.

  Willen centrale bankiers er ook voor jongeren zijn en niet alleen voor gevestigde belangen, dan is er werk aan de winkel.

  Lees verder →
 • ONE afsluiter NewBee festival

  Op donderdag 9 juni 2022 vindt in Rotterdam het NewBee fest. plaats.

  “THAT WHICH IS NOT GOOD FOR THE BEE-HIVE CANNOT BE GOOD FOR THE BEES”
  – MARCUS AURELIUS

  Beleef innovatie in het economisch en business onderwijs!

  Hoe zien bedrijven er uit die bijdragen aan ‘een economie die deugt’? En hoe zorgen we dat onze bedrijven dit gaan doen? Op hogescholen in heel Nederland houden docenten, onderzoekers én studenten zich met deze vragen bezig.
  De economie van morgen is een economie waarin iedereen op een (vol)waardige manier kan meedoen en meekomen. Een economie die snapt dat de wereld meer is dan een verzameling resources die we naar hartenlust maar kunnen pakken en (op)gebruiken. Een economie waar je, kortgezegd, echt zou willen wonen. Waar je je kinderen wilt laten wonen.

  Maar hoe komen we daar?

  Docenten, onderzoekers en studenten bevragen niet alleen het oude economische denken maar ontwikkelen nieuwe zienswijzen, praktische modellen en tools voor de economie van de toekomst. Waar zijn al deze onderwijsvernieuwers mee bezig?

  Op 9 juni 2022 organiseren Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool het eerste NewBee Fest. Een verzameling van inspiratie voor het toekomstige economisch onderwijs in allerlei vormen en maten. Kom ervaringen delen, nieuwe dingen ontdekken, dilemma’s voorleggen, tools uitproberen. 

  Dit festival is anders. Zonder plenaire key-note speakers of pogingen om te komen tot een overkoepelend onderwijsinnovatieprogramma voor heel Nederland. Het wordt een dag met mensen die elkaar vinden op de noodzaak, het plezier en het geklooi rond de vernieuwing van business & economisch onderwijs. Wij zijn erBIJ, Kom je ook?

  Our New Economy sluit de dag af

  We zitten in een paradigmashift in het economisch denken. De ambitie wordt helder, maar hoe voeren we dit door in het onderwijs? Steeds meer mensen spreken over een Nieuwe Economie die gericht is op welzijn, menswaardigheid en duurzaamheid. Ook binnen het onderwijs zien we ontwikkelingen. Er komen meer nieuwe lesmaterialen die deze nieuwe manier van denken over de economie en bedrijven centraal zetten. Het eerste kernthema uit het meest recente HEO verkenningsrapport was ‘nieuwe economische (waarde)systemen & transitie’. Maar hoe kunnen we deze ambitie vormgeven in het onderwijs?

  De presentatie van Sam de Muijnck en Maarten Nijman vind je hier:

  Lees verder →
 • History of the Future of Economic Growth

  Historical Roots of Current Debates on Sustainable Degrowth

  Edited by Iris Borowy and Matthias Schmelzer

  Uitgever: Routledge, Taylor & Francis Group

  Jaar van publicatie: 2017

  Het boek bevat zeven hoofdstukken van verschillende auteurs die op diverse aspecten van het groeiparadigma ingaan. Gareth Dale laat zien dat het groeiparadigma in de 17e eeuw ontstaan is in noordwest Europa. De opkomende natuurwetenschap suggereerde dat de natuurlijke wereld beheerst kon worden en in analogie daarmee werd de markteconomie gezien als een gegeven dat aan wetmatigheden onderhevig was. Tegelijkertijd werden cyclische concepten van verandering opgegeven ten gunste van een lineaire verandering; het vooruitgangsgeloof was geboren en economische groei speelde daar een belangrijke rol in. Dat was echter nog niet de veronderstelde noodzaak van jaarlijkse groei.

  Jean-Baptiste Fressoz en Christophe Bonneuil pakken het verhaal daar op. Zij stellen dat het idee van onbeperkte economische groei in de 19e eeuw gelegitimeerd werd door de geologie die het beeld van een nog niet ontdekte  maar onuitputtelijk ondergrondse laag fossiele brandstoffen creëerde.  In de neoklassieke economie van de 20e eeuw namen grondstoffen slechts een marginale rol in. Ook marxistisch economen deden het idee dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid grondstoffen af als conservatief. Groei werd in het algemeen niet in materiële termen benoemd maar als de intensivering van het totaal van monetaire relaties. De auteurs constateren dat aan het eind van de 20e eeuw een radicale internalisatie van grondstoffen heeft plaatsgevonden in het domein van de financiële markten. Die internalisatie komt tot uiting in de poging om functies van ecosystemen te meten in termen van financiële stromen waarbij de natuur conceptueel als vloeibaar en kapitaliseerbaar gezien wordt.

  Stephen Macekura beschrijft hoe na de 2e wereldoorlog de concepten economische groei en ontwikkeling  vanwege dekolonisatie en de koude oorlog centraal kwamen te staan in de internationale politiek. Moderniseringtheorieën verbonden sociaal-culturele en politieke verandering aan op groei gerichte economische theorieën in de verwachting dat onderontwikkelde landen zo dezelfde ontwikkeling zouden kunnen doormaken als de rijke landen.  Dat zou dan ook een dam tegen het communisme opwerpen. Deze ideeën werden omarmd in landen als Tanzania, Ghana, India en Egypte. Het groeimodel werd globaal geaccepteerd. De Wereldbank had in de vijftiger jaren de overtuiging dat ‘ontwikkeling noodzakelijkerwijs plaatsvindt door de groei van de economie gemeten door geaggregeerde indices’.  De moderniseringstheorieën werden ook dankbaar onthaald door de regering van John F. Kennedy die ze gebruikte in de geopolitieke strijd over de invloed op voormalige koloniën. Walt Rostow werd door Kennedy als adviseur binnengehaald.  Rostov is de auteur van het invloedrijke boek met de veelzeggende titel The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto uit 1960. Als experts in de zestiger jaren over ontwikkeling spraken doelden ze op een proces van modernisering dat gebaseerd was op economische groei. Hulp aan de ‘Derde Wereld’ was er op gericht economische groei te bevorderen en zo de ontwikkeling  van landen van traditioneel naar modern te leiden.

  Verder bevat het boek hoofdstukken over de functie van goud in de economie, de rol van het GDP, het verband tussen economische groei en gezondheid en de mogelijkheden om economische groei samen te laten gaan met duurzame ontwikkeling.


  Fred Verbeek

  Lees verder →
 • Licence to be bad – How economics corrupted us

  Auteur: Jonathan Aldred

  Uitgever: Allen Lane

  Jaar van publicatie: 2019

  Aldred behandelt onder andere de revolutie die John Nash teweeg bracht in het economisch denken. Terwijl door zijn voorgangers (o.a. Neumann) speltheorie opgevat werd als coöperatief  stelde Nash dat alle coöperatieve spellen in feite niet-coöperatief waren. In het Prisoner’s Dilemma bv. ben je altijd beter af als je reactie niet-coöperatief is. Vanaf dat moment ging de speltheorie deel uitmaken van de gereedschapskist van veel klassiek economen.  Zij zagen zichzelf als social engineers die instituties en mechanismes ontworpen om gewenste sociale resultaten te bereiken. Speltheorie werd gebruikt om te bewijzen dat het niet rationeel is om altruïstisch of coöperatief te zijn, zelfs als de mensen waar je mee te maken hebt dat wel zijn. Aldred’s kritiek op de speltheorie is dat het zich uitsluitend bezighoudt met de gevolgen en niet met de historische context van keuzes. Morele opvattingen over rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid komen er dus niet in aan de orde, speltheorie hanteert een beperkte opvatting over wat het betekent mens te zijn,  een opvatting die stelt dat onze toekomst altijd belangrijker is dan ons verleden.

  In een ander hoofdstuk gaat Aldred in op het Coase Theorema genoemd naar de econoom Ronald Coase. Dit theorema veronderstelt dat iedereen en op alle levensgebieden bereid is een financiële transactie te sluiten. De wet, morele overwegingen of sociale conventies zullen uiteindelijk niet in de weg staan van een wederzijds voordelige transactie. Voor Coase was dit een gedachte-experiment met het fictieve uitgangspunt dat er geen transactiekosten bestaan. Volgens Aldred veronderstellen klassiek economen echter in essentie dat het Coase Theorema realistisch is. In veel economische  studieboeken wordt het bestaan van transactiekosten genegeerd of gebagatelliseerd.

  De bedoeling van Coase was te laten zien hoe markten afhankelijk zijn van het wettelijk systeem. Maar zijn navolgers maakten ervan dat wettelijke rechten bepaald zouden moeten worden door de economie. Het Coase Theorema leidde onder andere tot de markt van CO2-certificaten. De morele dimensie van CO2-uitstoot is verdwenen.

  Verder behandelt Aldred onder andere de economen Ken Arrow met het Onmogelijkheids Theorema, Gary Becker die beweerde dat de economische aanpak toepasbaar is op alle menselijk gedrag en Louis Bachelier die de theorie ontwikkelde dat op elk moment alle relevante informatie over een product verwerkt is in de prijs.

  In zijn afsluitende hoofdstuk stelt Aldred dat economen zich minder arrogant zouden moeten opstellen, verantwoordelijkheid moeten nemen en hun fouten moeten toegeven. Economen zouden opgeleid moeten worden in de volle breedte van economische theorieën onder andere door aandacht te besteden aan de geschiedenis van economische ideeën.

  Jonathan Aldred is Director of Studies in Economics at Emmanuel College and Newton Trust Lecturer in the Department of Land Economy, University of Cambridge .


  Fred Verbeek

  Lees verder →
 • Motie Burgerberaad

  Speciale dank aan Louise Boelens en haar collega’s van de TransitieMotor Utrecht voor de Expeditie die zij organiseerden in de gemeente Utrecht. Hieruit ontstond het initiatief voor een motie Utrechts Burgerberaad dat op 10 maart 2022 is aangenomen. Lees de motie Utrechts Burgerberaad hier.

  Lees verder →
 • Europees netwerk voor macrobeleid

  Dankzij nieuwe financiering van Dezernat Zukunft e.V. in 2022 is stichting Our New Economy (ONE) nu onderdeel van het groeiende European Macro Policy Network (EMPN). ONE ontvangt dit jaar een bedrag van € 236.600 voor het ontwikkelen van economische onderwijsmaterialen. Hiermee kunnen we de vervolgprojecten op Economy Studies financieren.

  Naast les- en leermateriaal en workshops voor studenten en academici gaan we aan de slag met het ontwikkelen van toegankelijke readers en didactische toolkits over verschillende belangrijke beleidsdebatten. De readers geven inzicht in huidige beleidsstructuren, en zijn bedoeld voor academische opleidingen en beleidsmakers.

  “Je zou geen baan bij het IMF nodig moeten hebben om te leren hoe het begrotingsbeleid werkt, of een baan bij een centrale bank om verder te kunnen kijken dan de geld-multiplicator. We kijken er echt naar uit om Sam de Muijnck en Joris Tieleman te steunen bij het informeren en verhelderen omtrent de echte economie en beleidsvorming”, zegt Philippa Sigl-Glöckner, directeur en oprichter van Dezernat Zukunft e.V..

  De middelen voor het European Macro Policy Network zijn verstrekt door het in de VS gevestigde Open Philanthropy Project, dat Dezernat Zukunft de opdracht gaf financiële middelen ter beschikking te stellen aan andere non-profitorganisaties in de EU die actief zijn op het gebied van macro-economie.

  Lees verder →
 • ‘Economisch mismanagement begint in het onderwijs’

  In deze uitzending van het online TV platform De Nieuwe Wereld gaat Thomas Bollen in gesprek met hoofdeconoom van Our New Economy Sam de Muijnck, voorzitter van Rethinking Economics Tim Mulder en lector New Finance Martijn van der Linden over het belang van het herdenken van het economie onderwijs.

  Lees verder →
 • Lesbrieven Nieuwe Economie op hbo, mbo of vmbo

  De lesbrieven Nieuwe Economie die vanaf september beschikbaar zijn op de website van ONE, hebben we samen met Day for Change ontwikkeld voor lessen in de onder- en bovenbouw havo/vwo. Meerder docenten zijn aan het experimenteren met andere groepen leerlingen of zelfs studenten in het hbo. Deze informatie willen we hier graag delen.

  Leerlingen in het vmbo

  De lesbrief Waarde is dit jaar ook uitgevoerd met een derdejaars vmbo-tl klas. De les werd zowel door de docent als door de leerlingen positief geëvalueerd. Met name de video’s over de kledingindustrie maakte ook bij deze groep veel indruk. De lesbrief is niet geschikt voor basis/kader. We zouden daar graag een meer praktische les voor ontwikkelen.

  Leerlingen in het mbo

  De lesbrieven kunnen ook gebruikt worden in het mbo, niveau 3 en 4. Voor bijvoorbeeld de bouw- en techniekrichting kan de lesbrief circulaire economie mooi aansluiten. Voor de economische beroepen zijn alle lesbrieven goed inpasbaar.

  Studenten in het hbo

  De lesbrieven over Waarde en de lesbrief over Groei zijn ook uitgebreid getest met een groep studenten in een niet financiële richting in het hbo. De methode was hier iets anders dan de lesbrief voorschrijft; een korte uitleg van de stof, vervolgens gaan de studenten zelf aan het werk in de klas. De docent stimuleert de studenten om samen te werken zowel door te leren van elkaar als de discussie onderling aangaan. Uit de evaluaties komt naar voren dat de studenten deze discussies erg waardevol vinden. Ook werden de oefeningen positief geëvalueerd: “De lesbrieven zorgden ervoor dat ik een goed beeld kreeg dat er nog meer is dan geld en ook hoe belangrijk dit is voor mensen.” “We hebben met de klas nagedacht en besproken over hoe je brede welvaart meet. Dat blijkt vaak toch lastiger dan vooraf gedacht. Iedereen ervaart welvaart namelijk op een andere manier.”

  Brede toepassing

  Ben jij ook op zoek naar materiaal om jouw leerlingen kritisch te laten nadenken over de economie? Je kunt de lesbrieven downloaden en aanpassen aan wat je geschikt lijkt voor jouw leerlingen. We horen ook graag de feedback uit de klas!

  Lees verder →
 • Ontgroeiers in VPRO Tegenlicht

  Aan deze uitzending van VPRO Tegenlicht werkten we graag mee. Niet omdat we vanuit ONE volledig tegenstanders zijn van economische groei zijn, maar wel omdat wij van mening zijn dat we af moeten stappen van economische groei als doel. De aanname dat economische groei nodig is, of zelfs een economische wetmatigheid is, klopt niet. Er zijn meerdere economische stromingen die dat ter discussie stellen en daar moet meer aandacht voor komen, in het onderwijs én in de samenleving.

  Kijk de uitzending terug met o.a ONE econoom Sam de Muijnck.

  Lees verder →
[:]
Deel deze pagina