Boeken

Een Nieuwe Economie is niet gebaseerd op één idee of één beeld van wat economie moet zijn. In de verscheidenheid ligt de kracht. Wereldbeelden kunnen vervormd zijn door onze aannames. Anders gezegd: het maakt nogal uit welke bril je opzet als je naar de wereld kijkt. Door het lezen van verschillende boeken ontwikkel je ook een bredere kijk op de wereld.

Welke boeken moet je gelezen hebben?

Hieronder vind je een lijst met boeken die je kunt lezen om je te verdiepen in Nieuwe Economie. We hebben de boeken ook ingedeeld in hoe toegankelijk ze zijn voor een breder publiek.

Toegankelijk
 • 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme
  Het boek van Ha-Joon Chang is geen antikapitalistisch manifest. Het is wel stevige en vrij goed onderbouwde kritiek op het vrijemarktkapitalisme. En zoals de titel aangeeft, krijg je 23 verrassende inzichten aangereikt.
 • Fantoomgroei
  Heijne en Noten laten zien hoe de economie aanvankelijk een politieke wetenschap was, maar steeds meer veranderde in een beschrijvende wetenschap. Met – impliciet – enorme politieke consequenties.
Verdiepend
 • Kapitaal in de 21ste eeuw
  Thomas Pikettys boek Kapitaal in de 21ste eeuw levert belangrijke nieuwe inzichten over de werking van kapitalistische economieën. Met name de constatering dat de rijken rijker worden doet in 2014 veel stof opwaaien.
 • The Economics of Belonging
  Martin Sandu houdt een vurig pleidooi voor ander economisch beleid zodat iedereen mee profiteert en een plek heeft in de economie.
 • Welzijnseconomie
  Pouw beschrijft hoe in plaats van economische groei het welzijn dat mensen zelf en in relatie tot hun omgeving nastreven, centraal staat. Welzijn is een breder begrip dan welvaart en kent een materiële, relationele en subjectieve dimensie.
 • Donut Economie
  Kate Raworth legt in heldere taal uit waarom de focus op BBP-groei, neoklassieke economische theorie en neoliberalisme in de 21e eeuw niet meer voldoen. Ze komt met een nieuw framework voor economen om hen aan te zetten tot het werken aan distributieve en regeneratieve systemen.
 • De Waarde Van Alles
  Onze maatschappij wordt georganiseerd door hoe wij waarde aan dingen toekennen. Wat we waardevol vinden, meten we. En onze activiteiten worden daaromheen ingericht. Al die zaken waar we geen waarde aan toekennen, blijven buiten beschouwing. Mazzucato zet ons hierover goed aan het denken.
Academisch
  Deel deze pagina