Basisonderwijs

Op de basisschool leren kinderen over sparen, geld als ruilmiddel en ze leren rekenen met geldbedragen. “De Economie” wordt nog niet echt onderwezen, haar vanzelfsprekendheden worden wel overgedragen aan de kinderen als waarheid. Het nastreven van een vrije markt economie die inzet op winstmaximalisatie en concurrentie staat niet ter discussie. Over ‘externaliteiten’ wordt niet gesproken, maar de ecologische grenzen van de groei worden door kinderen meestal wel gezien. Vaak in kinderlijk eenvoudige termen aangeduid als ‘oneerlijk’ over armoede, ‘zielig’ over misstanden in de bioindustrie of ‘gemeen’ als het gaat over vervuiling van het milieu.

ONE streeft ernaar om in het basisonderwijs ook alternatieven aan te dragen over een economie die duurzamer is en socialer. Denk bijvoorbeeld aan de nadelige effecten van ons huidige economische systeem voor arme landen. Scholen willen graag aan de slag met lesmateriaal over een duurzame economie. Dat ontbreekt nu nog volledig in het aanbod van lespakketten.

Deel deze pagina