Goudzwaard School of Fair and Green Economics

De ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ richt zich op duurzaam en sociaal economie-onderwijs van basisschool tot universiteit. Onderwijs, op elk niveau, speelt een cruciale rol bij het bereiken van een duurzame toekomst. Met het oog op deze duurzame toekomst, daagt de ‘Goudzwaard School’ hoogleraren, docenten, studenten en leerlingen uit om de economie te vernieuwen.

Het dominante verhaal van de neoklassieke economie stelt dat een economie altijd moet groeien, dat we gelukkiger worden van steeds harder werken en van meer consumeren. De realiteit toont echter een ander beeld. We leven in een overspannen samenleving. Ook binnen het onderwijs bezwijken leerkrachten en leerlingen onder prestatiedruk. We plegen roofbouw op ons eigen lichaam en op de Aarde. De biodiversiteit neemt in rap tempo af en grondstofvoorwaarden worden schaars. We vernietigen daarmee het sociaal en natuurlijk kapitaal dat de basis vormt voor een gezonde economie.

Er is dus behoefte aan een ander verhaal, een nieuwe visie op onze economie. De Goudzwaard School daagt leerlingen en studenten uit om opzoek te gaan naar een economie die goed is voor alle mensen, binnen de grenzen van de Aarde. Een economie die wegwerpen vervangt door delen, kringlopen van productie en consumptie sluit, en zorgt voor een eerlijk Aarde-deel voor elke bewoner op deze planeet, nu en in de toekomst.

De Goudzwaardschool biedt daarbij ook hulp. Ze deelt haar kennis op het gebied van een duurzame en solidaire economie, organiseert expertmeeting, help studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen, verzorgt docententrainingen en ontwikkelt educatief materiaal.

De Goudzwaard School is vernoemd naar prof. Dr. Bob Goudzwaard (Delft, 4 maart 1934). Goudzwaard is een Nederlandse econoom, emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit van Amsterdam, en grondlegger van  de ‘economie van het genoeg’. Hij zette het concept daarvoor uiteen in boeken als Kapitalisme en vooruitgang (1976) en Genoeg van te veel, genoeg van te weinig (1985), dat hij schreef samen met Harry de Lange. Volgens Goudzwaard is de huidige economie in ecologisch en sociaal opzicht niet duurzaam en heeft het onverbiddelijk vasthouden aan het groeimodel fatale gevolgen.

Meer informatie over de Goudzwaard School of Fair and Green Economics kunt u aanvragen via onze contactpagina.

Comité van Aanbeveling:

Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable Finance Lab

Prof. Dr. A. (Arjo) Klamer, hoogleraar culturele economie, Erasmus Universiteit in Rotterdam

Prof. Dr. I. (Irene) van Staveren, hoogleraar pluralist development economics aan het Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. Dr. J.J (Jan) Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. Dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie of Environmental Economics,Vrije Universiteit Amsterdam en Sustainable Development Economics, International Institute of Social Studies,  (Den Haag) en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

Dr. A.W.M. (Lou) Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Tilburg, en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

Deel deze pagina