Lesbrieven Nieuwe Economie

Vanuit verschillende perspectieven kijken naar ontwikkelingen in de economie

Er verschijnt elke paar weken wel een boek of een publicatie met nieuwe economische inzichten. Hoe ga je al die inzichten meenemen in jouw lesmateriaal? Als economiedocent wil je de leerlingen graag verschillende perspectieven kunnen bieden, maar het gebrek aan materiaal maakt dit lastig. Wij gaan in deze behoefte voorzien!

Bestel direct online

Als leerkracht heb je te maken met leerdoelen die alle leerlingen aan het eind van een jaar moeten halen. Het is niet eenvoudig om in het programma veel extra’s mee te geven. Wat is dan de essentie voor een goede les over nieuw economisch denken? In samenspraak met onze adviescommissie zijn we gekomen tot een serie van 5 lesbrieven. Voor onderbouw en bovenbouw van havo/vwo. Geen tijd voor een hele serie lesbrieven? De lesbrieven zijn ook als losse les beschikbaar en kunnen ook goed losstaand worden gebruikt. We bieden activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lesbrieven zijn ‘plug en play’, je kunt het zo gebruiken met een beperkte voorbereiding en alle materialen zijn getest. Al onze lesbrieven bevatten een professionele PowerPoint (die je kunt aanpassen), meestal een korte video, docentenhandleiding, theoretisch kader en een werkblad voor leerlingen.

ONE heeft samen met Day for Change in 2021 hard gewerkt om lesbrieven te ontwikkelen die het mogelijk maken de nieuwe wetenschappelijke inzichten van vooraanstaande economen met jouw leerlingen te bespreken.

Heb je vragen over het bestellen van lesbrieven, kijk dan op de pagina met Veel Gestelde Vragen.

Lesbrief onderbouw havo/vwo

Waarde

Voor de onderbouw bieden we een digitale lesbrief over Waarde. Het doel van deze les is om de leerlingen kritisch te laten nadenken over het concept waarde in de economie. Vanuit de verschillende economische stromingen wordt anders gekeken naar waarde. Om tot de kern van het begrip waarde te komen laten we leerlingen nadenken over (hun) waarden en normen en hoe dit wordt vertaald naar waarde. Leerlingen gaan aan de hand van een concrete casus – de kledingindustrie – nadenken over wat volgens hen waarde is en wat niet. Ze reflecteren op het feit dat sociale en ecologische omstandigheden “ver weg” anders gewaardeerd worden dan dezelfde omstandigheden in Nederland.

Lesbrief bovenbouw havo/vwo

Groei

Voor de bovenbouw bieden we een digitale lesbrief over Groei. Het doel van deze les is om de leerlingen kritisch te laten nadenken over waarom een economie moet groeien en hoe we dat het beste kunnen meten. Daarvoor gaan we naast het BBP ook kijken naar andere welvaarts- en welzijnsindicatoren. Leerlingen worden in de les uitgedaagd om zelf een indicator te bedenken voor een (economische) waarde die ze belangrijk vinden. Ze gaan tot slot reflecteren op de vraag of een economie kan blijven groeien en wat dit betekent voor het meten van economische groei.


Circulaire Economie

Voor de bovenbouw bieden we een digitale lesbrief over Circulaire Economie. Het doel van deze les ‘Hoe (zo) circulair’ is om leerlingen kritisch te laten nadenken over de lineaire en circulaire economie aan de hand van de Waardeheuvel (Value Hill). Daarnaast reiken we ook nog een ander model aan: het 9R model. De leerlingen gaan oefenen met de verschillen en overeenkomsten van de modellen en ze doen dat aan de hand van een concreet voorbeeld: de mobiele telefoon. Ze gaan nadenken en vragen stellen over het verbruik en gebruik van grondstoffen in de economie – wat zijn de voorraden en hoe kunnen we die slimmer gebruiken. Tot slot gaan ze concrete voorbeelden noemen van oplossingen en verdienmodellen voor een circulaire economie.


Echte Prijzen

Voor de bovenbouw bieden we een digitale lesbrief over Echte prijzen. Het doel van deze lesbrief is om leerlingen kritisch te laten nadenken over prijzen van producten en diensten. Echte prijzen zorgen ervoor dat bedrijven veel transparanter moeten opereren en dat er extra betaald kan worden voor (het behouden van) sociale en ecologische waarde. Het grote voordeel van het gesprek over echte prijzen is het inzicht dat ze geven in de ecologische en sociale kosten en daaronder liggende problemen. Daarmee zijn ze belangrijk voor het publieke en politieke debat en voor ons bewustzijn over de impact van ons economisch handelen.


Waardevol werk

Voor de bovenbouw bieden we een digitale lesbrief over Waardevol Werk. Het doel van deze lesbrief is om leerlingen kritisch te laten nadenken over de waarde van werk, hoe werk is veranderd over tijd en wat dit betekent voor hun toekomst. Ze kijken naar de extrinsieke, intrinsieke en sociaal-maatschappelijke motieven om te werken Ook gaan de leerlingen onderzoeken hoe werk verandert over tijd aan de hand van een concreet voorbeeld en ze gaan voorspellen welke vaardigheden in de toekomst belangrijk blijven. Het gesprek in de klas gaat daarmee niet alleen over wat waardevol werk is, maar ook wat we nog meer waardevol vinden.

Nog meer lesbrieven bovenbouw havo/vwo

Deze 5 lesbrieven helpen je om met de klas over de Nieuwe Economie in gesprek te gaan. We willen in 2022 ook weer materialen ontwikkelen en zijn daarvoor nog op zoek naar goede thema’s en financiering.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!


Wat docenten in het hoger onderwijs er van vinden

Docenten vanuit het hoger onderwijs beoordelen de eerste lesbrief positief. De lesbrief is voor feedback met een aantal docenten van het LOOFC gedeeld en de reacties zijn ronduit positief.

Ook in het Hoger Onderwijs streeft ONE naar een bredere – of pluriforme – manier van onderwijs. Meer weten? Kijk dan bij het Hoger Onderwijs.


Partners

We ontwikkelen het materiaal samen met onze partner Day for Change. Daarnaast werken een tiental economen en professionals mee aan het ontwikkelen en reviewen van het materiaal.

https://dayforchange.nl/wp-content/themes/dfc/img/logo_DfC.png

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Day for Change is specialist op gebied van educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over duurzaam ondernemen, microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Adviesraad economen

We ontwikkelen toegankelijke materialen voor leerlingen met begrijpelijke termen. Bij het ontwikkelen van lesmaterialen is het van groot belang dat de onderliggende theorie goed getoetst is voordat we dit publiceren en het door leerkrachten in de klas wordt gebruikt. Ook zijn alle lesbrieven in de ontwikkelfase getest met leerlingen die uitgebreid feedback hebben gegeven op de conceptmaterialen.

Naast deze leerlingen en het team van ONE adviseren de volgende economen en specialisten ons en zij geven ons feedback op het materiaal:

  • Irene van Staveren – Hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute for Social Studies (ISS) van de EUR
  • Esther Mirjam Sent – Hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Arjo Klamer – Hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de EUR.
  • Nicky Pouw – Associate Professor Economics of Wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Eveline Kapteijn Kruijswijk – Docentonderzoeker en coördinator minor LivingLabs bij The Hague University of Applied Sciences. Tevens bestuurslid Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control.
  • Rutger Hoekstra – Econoom, promoveerde op Material Flows and the Environment en is econoom bij World Bank en UN University. Auteur van ‘Replacing GDP by 2030’.
  • Henny van Dongen – Freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century.
  • Jacqueline Haarsma – Economiedocent en freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century.
  • Elisa Achterberg – Project manager circular finance bij Sustainable Finance Lab.
  • Reinier de Adelhart Toorop – Head of Research bij Impact Institute (spinoff True Price)

We zijn trots op dit team van experts dat meewerkt aan de totstandkoming van deze materialen!

Deel deze pagina