Lesbrieven Nieuwe Economie

Vanuit verschillende perspectieven kijken naar waarde

Er verschijnt veel literatuur en onderzoek over de Nieuwe Economie. Het meeste wordt niet omgezet naar materialen die je in de klas kunt gebruiken. Als leraar wil je jouw leerlingen verschillende perspectieven kunnen bieden, maar het gebrek aan materiaal maakt dit lastig. Vandaar dat ONE hard aan het werk is om lesbrieven te ontwikkelen die het mogelijk maken de nieuwe wetenschappelijke inzichten van vooraanstaande economen met jouw leerlingen te bespreken. We ontwikkelen het materiaal samen met onze partner Day for Change. Daarnaast werken een tiental economen en professionals mee aan het ontwikkelen en reviewen van het materiaal.

https://dayforchange.nl/wp-content/themes/dfc/img/logo_DfC.png

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Day for Change is specialist op gebied van educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over duurzaam ondernemen, microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Lesbrief onderbouw havo/vwo

Aangezien je als leerkracht te maken hebt met leerdoelen die alle leerlingen aan het eind van een jaar moeten halen, is het niet altijd even gemakkelijk om in jouw programma iets extra’s mee te geven.

Wat is dan de essentie voor een goede les over nieuw economisch denken? In samenspraak met onze adviescommissie zijn we gekomen tot een serie van 5 lesbrieven. In de onderbouw starten we met een lesbrief over Waarde. Geen tijd voor een hele serie lesbrieven? De lesbrieven zijn ook als losse les beschikbaar en kunnen ook goed losstaand worden gebruikt.

Lesbrief 1 (onderbouw): Wat is (van) waarde?

In één les ga je met de klas in op de vraag: Wat is (van) waarde? Aan de hand van het materiaal neem je leerlingen mee in een goed gesprek over wat volgens hen waardevol is. De Donut Economie is hierbij een bruikbaar framework. Ook kun je stilstaan bij de verschillende perspectieven (economische theorieën) die leerlingen kunnen gebruiken om tot inzichten te komen.

Lesbrieven 2 t/m 5 (bovenbouw)

In het voorjaar van 2021 ontwikkelen we nog meer lesmaterialen, waarbij we ook de leerlingen in de bovenbouw willen voorzien van een pluriform economisch kader. Onderwerpen die daar in terugkomen zijn: werk en inkomen, klimaat, circulaire economie en het meten van welvaart en welzijn. We kijken ook naar de bedrijfseconomische kant met onderwerpen als True Price en de link tussen Integrated Reporting en Sustainable Development Goals.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Adviesraad economen

We ontwikkelen toegankelijke materialen voor leerlingen met begrijpelijke termen. Bij het ontwikkelen van lesmaterialen is het van groot belang dat de onderliggende theorie goed getoetst is voordat we dit publiceren en het door leerkrachten in de klas wordt gebruikt.

Naast het team van ONE adviseren de volgende economen en specialisten ons en geven ons feedback op het materiaal:

  • Irene van Staveren – Hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute for Social Studies (ISS) van de EUR
  • Esther Mirjam Sent – Hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Arjo Klamer – Hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de EUR.
  • Nicky Pouw – Associate Professor Economics of Wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Eveline Kapteijn Kruijswijk – Docentonderzoeker en coördinator minor LivingLabs bij The Hague University of Applied Sciences. Tevens bestuurslid Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control.
  • Rutger Hoekstra – Econoom, promoveerde op Material Flows and the Environment en is econoom bij World Bank en UN University. Auteur van ‘Replacing GDP by 2030’.
  • Henny van Dongen – Freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century
  • Jacqueline Haarsma – Economiedocent en freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century

We zijn trots op dit team van experts dat meewerkt aan de totstandkoming van deze materialen!

Deel deze pagina