Lesbrieven Nieuwe Economie

Vanuit verschillende perspectieven kijken naar waarde

Er verschijnt veel literatuur en studies over de Nieuwe Economie. Het meeste wordt niet omgezet naar materialen die je in de klas kunt gebruiken. Als leraar met interesse in andere ideeën in economie, wanneer je je leerlingen verschillende perspectieven wilt bieden, maakt dit het lastig. Vandaar dat ONE hard aan het werk is om lesbrieven te maken die het mogelijk maken deze ideeën met jouw leerlingen te bespreken. We ontwikkelen het materiaal samen met onze partner Day for Change.

https://dayforchange.nl/wp-content/themes/dfc/img/logo_DfC.png

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Day for Change is specialist op gebied van educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over duurzaam ondernemen, microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Lesbrief onderbouw havo/vwo

Aangezien je als leerkracht te maken hebt met leerdoelen die alle leerlingen aan het eind van een jaar moeten halen, is het niet altijd even gemakkelijk in jouw programma om ze iets extra’s mee te geven.

Wat is dan de essentie voor een goede les over nieuw economisch denken? In samenspraak met onze adviescommissie zijn we voor de onderbouw gekomen tot een lesbrief over Waarde.

In één les ga je met de klas in op de vraag: Wat is waarde? Aan de hand van het materiaal neem je leerlingen mee in een goed gesprek over wat waardevol is. De donut economie is hierbij een bruikbaar beeld. Ook staan we stil bij de verschillende perspectieven (economische theorieën) die leerlingen kunnen gebruiken.

Lesbrieven bovenbouw havo/vwo

In het voorjaar van 2021 ontwikkelen we nog meer lesmaterialen, waarbij we ook de leerlingen in de bovenbouw willen voorzien van een pluriform economisch kader. Onderwerpen die daar waarschijnlijk in terugkomen zijn: werk en inkomen, klimaat, circulaire economie en real world economic. We kijken ook naar de bedrijfseconomische kant met onderwerpen als True Price en de link tussen Integrated Reporting en SDG’s.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Adviesraad economen

Bij het ontwikkelen van lesmaterialen is het van groot belang dat de onderliggende theorie goed getoetst is voordat we dit publiceren en het door leerkrachten in de klas wordt gebruikt.

De volgende economen en specialisten adviseren ons en geven feedback op het materiaal.

  • Irene van Staveren – hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute for Social Studies (ISS) van de EUR
  • Esther Mirjam Sent – hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Arjo Klamer – hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de EUR.
  • Nicky Pouw – Associate Professor economics of wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Eveline Kapteijn Kruijswijk – Docentonderzoeker en coördinator minor LivingLabs bij The Hague University of Applied Sciences. Tevens bestuurslid Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control.
  • Henny van Dongen – Freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century
  • Jacqueline Haarsma – Economiedocent en freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century
Deel deze pagina