Onderzoek

ONE zal zelf innovatief onderzoek ondernemen en anderen stimuleren nieuwe onderwerpen op te pakken. ONE gelooft dat nieuwe onderwerpen en alternatieve onderzoeksmethodes een ander perspectief kunnen bieden op de economie.

Ons eerste project gaat over werk, waardecreatie en waardeverdeling in de 21ste eeuw. Dit project heeft ten doel te verkennen of (a) de samenleving beter functioneert indien werk, waardecreatie en waardeverdeling (gedeeltelijk) van elkaar worden losgekoppeld; (b) hoe bestaande nieuwe economische voorstellen (zoals een basisinkomen, work sharing, betekeniseconomie, commoning) werk, waardecreatie en waardeverdeling beïnvloeden; en (c) er (fundamenteel) andere manieren zijn om werk te organiseren. Het beoogde resultaat is het onderwerp agenderen zodat politieke partijen, overheidsinstanties, academici, vakbonden, andere NGOs, etc. verder onderzoek doen en beleidsvoorstellen gaan ontwikkelen. Als klein en zelfstandige stichting heeft ONE de mogelijkheid (en de vrijheid) een eerste stap te zetten.

Deel deze pagina

Project werk, waardecreatie en waardeverdeling in de 21ste eeuw

Dit project heeft ten doel te verkennen of (a) de samenleving beter functioneert indien werk, waardecreatie en waardeverdeling (gedeeltelijk) van elkaar worden losgekoppeld; (b) hoe bestaande nieuwe economische voorstellen (zoals een basisinkomen, work sharing, betekeniseconomie, commoning) werk, waardecreatie en waardeverdeling beïnvloeden; en (c) er (fundamenteel) andere manieren zijn om werk te organiseren.

Het beoogde resultaat is het onderwerp agenderen zodat politieke partijen, overheidsinstanties, academici, vakbonden, andere NGOs, etc. verder onderzoek doen en beleidsvoorstellen gaan ontwikkelen. Als klein en zelfstandige stichting heeft ONE de mogelijkheid (en de vrijheid) een eerste stap te zetten.
Meer informatie

Participation Income

Dit project is een onderzoeksproject naar het participatie-inkomen en het basisinkomen. Als het onderzoeksrapport klaar willen we hiermee experimenten stimuleren. De gedachte achter het participatie-inkomen is anders: bij het basisinkomen gaat het primair om persoonlijke vrijheid. Er is geen garantie dat mensen ook een bijdrage leveren aan de samenleving. Veel mensen zijn daar niet zo bang voor, maar bij veel anderen schuurt dat idee enorm. “Ik werk hard, en anderen krijgen het gratis?” Academici noemen dit het Malibu surfer probleem. Oftewel: wat als iemand met zijn uitkering naar een leuke plek verhuist en daar op kosten van de samenleving alleen maar eindeloos gaat chillen? Het participatie-inkomen is daar een oplossing voor: je krijgt het alleen als je ook iets nuttigs doet voor anderen of voor de bredere samenleving.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rebecca Belochi en is Engelstalig.
Meer informatie