Wie is wie

Team

Esther Somers (coördinator Onderwijs) studeerde Sociale en Politieke Ethiek aan de Universiteit van Tilburg. Na zich een aantal jaren verdiept te hebben in vredesvraagstukken, militaire ethiek en conflictbemiddeling, maakte Esther in 2006, geïnspireerd door Bob Goudzwaard, de overstap naar de economie. Sinds 2006 is Esther lid van het Platform DSE, en in 2014 nam zij samen met 20 hoogleraren economie het initiatief tot Rethinking Economics NL, een oproep tot vernieuwing van het economieonderwijs. Esther heeft een ethisch advies- en organisatiebureau en geeft één dag in de week filosofieles aan het Da Vinci college in Dordrecht.

Joris Tieleman (coördinator Onderzoek) studeerde Economie en Sociale Geografie aan de universiteiten UvA en VU, en rondt momenteel een proefschrift over de groei van Ghanese steden af, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Joris richtte in 2014 met enkele medestudenten de Nederlandse tak van Rethinking Economics op, met het doel het universitaire economie-onderwijs te hervormen. Momenteel worden daar namelijk belangrijke elementen van onze leefwereld buiten beschouwing gelaten of behandeld op een manier die er weinig inzicht in biedt. Momenteel werkt Joris bij Rethinking Economics aan een boek met daarin een beter voorstel voor ons economie-curriculum.

Maarten Nijman (coördinator Praktijk) studeerde in 1996 af in de Sociaal Wetenschappelijke Informatica aan de UvA op het onderwerp heuristieken en biases; vervormingen in ons menselijk redeneren. Ook in onze economie is ons denken zwaar vervormd door “hoe we denken dat het moet”. Daarom is Maarten voorstander van een aantrekkelijk alternatief en is hij lid van platformDSE en trekker van het Transition Towns initiatief in zijn woonplaats. Na een carrière van 15 jaar in Finance en Banking heeft Maarten in 2010 zijn baan opgezegd. Nu adviseert en doceert hij nog deeltijds Lean Six Sigma, waarbij het continu verbeteren en verminderen van verspilling aansluit bij zijn idealen.

Inge Schrijver (projectleider Alternative Finance Festival 2018)

 

Bestuur

Martijn Jeroen van der Linden (voorzitter) is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en promovendus aan de TU Delft (afdeling van Economics of Technology and Innovation). Daarnaast is hij momenteel voorzitter van Ons Geld en penningmeester bij Casco Art Institute. Eerder was Martijn onderzoeker op het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation, coördinator van het Platform Duurzame en Solidaire Economie en had hij verschillende functies binnen ING. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.

Charlotte van Dixhoorn (bestuurslid) werkt ‎als Project Leader bij Artis. Daarvoor werkte ze bij McKinsey & Company. Charlotte studeerde Sustainable Development en Internation Business & Economics aan de Universiteit Utrecht, en deed in opdracht van het Sustainable Finance Lab onderzoek naar ‘Full Reserve Banking’.

Sam de Muijnck (secretaris) is student en volgt de interdisciplinaire onderzoeksmaster Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij breakdance docent (www.damnfresh.com) en hip-hop artiest (www.samenfalko.nl), en was hij voorzitter van Rethinking Economics NL (www.rethinkingeconomics.nl).

Sjaak Beirnaert (penningmeester) is eigenaar van administratiekantoor Buro Bilan. Dit is een allround administratiekantoor dat werkt vanuit hartje Tilburg. De klantenkring van Buro Bilan is divers: starters, creatieve bedrijven, muziekpodia en stichtingen.

 

Deel deze pagina