Wie is wie

Team

Maarten Nijman (directeur) studeerde in 1996 af in de Sociaal Wetenschappelijke Informatica aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp heuristieken en biases in kennisintensieve systemen. Ook in onze economie is ons denken zwaar vervormd door “hoe we denken dat het werkt”. Na een carrière van 15 jaar in de financiële sector maakte hij in 2010 een carrièreswitch. Sindsdien is hij actief in de transitiebeweging, lokaal en in bestuurslid van Transitie Nederland. Hij adviseert en doceert nog deeltijd Lean Six Sigma en is actief in de band AYCE.

Sam de Muijnck (hoofdeconoom bij ONE) is in 2020 afgestudeerd op een interdisciplinaire onderzoeksmaster Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Sam publiceert over nieuwe economie en welke investeringen overheden het beste kunnen doen vanuit een duurzaam perspectief. Hij schreef eerde mee aan het boek Thinking like an economist? (2018). Momenteel werkt hij samen met Joris aan het boek Economy Studies: een beter voorstel voor ons economie-curriculum. Daarnaast is hij breakdance docent en hip-hop artiest en was hij voorzitter van Rethinking Economics NL.

Julika Frome (projectleider onderwijs) studeert gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is in september 2020 bij ONE als projectleider onderwijs en begon aan de Lesbrieven Nieuwe Economie. Verder heeft ze de online training ‘Nieuwe Economie voor Beginners’ en ‘Nieuwe Economie de Podcast’ opgezet. Ook is ze actief bij Rethinking Economics NL, waar ze de Rethinking Podcast host. Verder doet ze de sociale media van RE:NL en ondersteunt ze het team van Economy Studies met de marketing van het boek.

Joris Tieleman (onderzoeker) studeerde Economie en Sociale Geografie aan de universiteiten UvA en VU, en promoveerde in 2020 op een proefschrift over de groei van Ghanese steden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Joris richtte in 2014 met enkele medestudenten de Nederlandse tak van Rethinking Economics op, met het doel het universitaire economie-onderwijs te hervormen. Hij schreef eerde mee aan het boek Thinking like an economist? (2018) Momenteel werkt Joris met Sam aan het boek Economy Studies: een beter voorstel voor ons economie-curriculum.

Elisa Terragno Bogliaccini studeerde International Development Studies en is onderzoeker bij Our New Economy en Sustainable Finance Lab. Elisa was ook voorzitter van Rethinking Economics en werkte mee aan het project Investeren in de Toekomst.

Danny Verdonk (projectleider overheid) is ondernemer circulaire ICT. Verandering vormgeven is wat hij dagelijks doet. Als duurzaam professional en initiatiefnemer van sociale initiatieven in de regio zet hij zich volledig in voor onze toekomst met het oog op circulaire economie, innovatie, ondernemerschap en smart-city. Hij ondersteunt ONE met social media en denkt mee over materialen voor (lokale) overheid.

Bestuur

Martijn Jeroen van der Linden (voorzitter) is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en promovendus aan de TU Delft (afdeling van Economics of Technology and Innovation). Daarnaast is hij momenteel voorzitter van Ons Geld en penningmeester bij Casco Art Institute. Eerder was Martijn onderzoeker op het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation, coördinator van het Platform Duurzame en Solidaire Economie en had hij verschillende functies binnen ING. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.

Charlotte van Dixhoorn (bestuurslid) werkt ‎als Project Leader bij Artis. Daarvoor werkte ze bij McKinsey & Company. Charlotte studeerde Sustainable Development en Internation Business & Economics aan de Universiteit Utrecht, en deed in opdracht van het Sustainable Finance Lab onderzoek naar ‘Full Reserve Banking’.

Peter Mulder (bestuurslid) werkt als senior onderzoeker bij TNO Energietransitie Studies. Hij is econoom, gepromoveerd aan de VU, en gespecialiseerd in toegepast empirisch onderzoek op het snijvlak van energie en stedelijke economie. Hij heeft eerder gewerkt als onderzoeker bij IIASA in Oostenrijk, als consultant in Mozambique, en onderzoeker en docent aan de VU.

Hij brengt graag creatieve mensen bij elkaar die nadenken over hoe een betere economie kan bijdragen aan een betere wereld. Naast zijn werk is hij voorzitter van het bestuur van ‘Hart voor Noord’, een non-profitorganisatie die mensen in Amsterdam Noord ondersteunt om uit armoede en eenzaamheid te komen via het bouwen van kleine buurtgemeenschappen.

Wimar Bolhuis (bestuurslid) is universitair docent economie aan de Universiteit Leiden. Eerder werkte hij bij een Tweede Kamerfractie, het ministerie van Financiën en de Sociaal Economische Raad. Wimar studeerde economie in Utrecht en sociale psychologie en bestuurskunde in Leiden. In 2018 promoveerde hij op een proefschrift over de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden door het Centraal Planbureau.

Van zijn hand verschenen de boeken De Rekenmeesters van de Politiek (2017), Elke Formatie Faalt; verkiezingsbeloftes die nooit worden waargemaakt (2018) en met Flip de Kam en Jasper Lukkezen Overheidsfinanciën; Economie van de Collectieve Sector (2021). Samen met Randy Martens en Wouter Welling maakt Wimar de podcast Studio Tegengif en hij schrijft om de week een column bij RTL Nieuws over economie, maatschappij en politiek.

Sjaak Beirnaert (penningmeester) is eigenaar van administratiekantoor Buro Bilan. Dit is een allround administratiekantoor dat werkt vanuit hartje Tilburg. De klantenkring van Buro Bilan is divers: starters, creatieve bedrijven, muziekpodia en stichtingen.

Oprichter van ONE

Esther Somers studeerde Sociale en Politieke Ethiek aan de Universiteit van Tilburg. Na zich een aantal jaren verdiept te hebben in vredesvraagstukken, militaire ethiek en conflictbemiddeling, maakte Esther in 2006, geïnspireerd door Bob Goudzwaard, de overstap naar de economie. Sinds 2006 is Esther lid van het Platform DSE, en in 2014 nam zij samen met 20 hoogleraren economie het initiatief tot Rethinking Economics NL, een oproep tot vernieuwing van het economieonderwijs. In 2017 is op haar initiatief vanuit het Platform DSE de stichting Our New Economy opgericht.

Deel deze pagina