Landelijke overheid

Wat kan de Nederlandse overheid doen om onze economie toekomstbestendig in te richten? ONE publiceert ideeën voor goede investeringen in de toekomst.

Behoefte aan goede economische kennis

Politici en ambtenaren op de ministeries baseren hun economische kennis op wat hen in het verleden op school en tijdens de studie is aangereikt. Deze lesstof leunt echter zwaar op de dominante neoklassieke economische theorie. Dit leidt volgens ons tot maatschappelijke en ecologische problemen. Wij publiceren onderzoek en papers om die aanbevelen een bredere economische theorie te gebruiken.

Een economie gebaseerd op welzijn

In deze tijd van toenemende ongelijkheid, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, migratie en pandemieën is het tijd voor een economie die sociaal en duurzaam is. Hiervoor hebben we betere en andere indicatoren nodig die ons helpen ons welzijn te meten. ONE is aangesloten bij de Wellbeing Economy Alliance. Ons streven is dat uiteindelijk ook overheden in Nederland lid worden van dit internationale samenwerkingsverband en daarmee aangeven ook welzijn als doel te stellen van haar beleid.

Deel deze pagina

Investeren in de toekomst

Het is duidelijk dat we meer moeten investeren in het aanpakken van en voorbereiden op crises, ongeacht of het gaat om gezondheid, het financiële systeem of het klimaat.
Meer informatie

Naar een Welzijnseconomie

Our New Economy is aangesloten bij de Wellbeing Economy Alliance (WEALL) die streeft naar een welzijnseconomie die menselijk en ecologisch welzijn levert.
Meer informatie

The Future of Capitalism

Wat moet er in Europa gebeuren om klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, machtsconcentratie, wereldwijde armoede, economische instabiliteit, financialisering en digitale surveillance aan te pakken?
Meer informatie