Praktijk

Economisch beleid wordt vooralsnog sterk bepaald door traditioneel economisch denken – denk aan het “huishoudboekje” van de Staat dat gebalanceerd moet blijven en de winst maximalisatie van bedrijven. Tegelijkertijd weten we van nieuw onderzoek dat het anders kan. Hoe vertaal je onderzoek naar een motie of beleidsvoorstel? Hoe wordt je een bedrijf dat het welzijn van zijn werknemers en het milieu centraal stelt?

ONE legt een sterke focus op implementatie. Dit doen we door experimenten te stimuleren, best practices te verspreiden en concrete voorstellen voor nieuw beleid te ontwikkelen. Hiermee geeft ONE duidelijke handvaten voor nieuw economisch denken in de praktijk.

Deel deze pagina

De Grote Transitie

De Grote Transitie is een manifest met 10 punten voor een duurzame en solidaire economie. Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen. 100% duurzame energie. Schone productieprocessen die slim en zuinig omgaan met schaarse grondstoffen.
Meer informatie

Meervoudige waarde

Na de laatste wereldwijde financiële crisis is de publieke opinie ten aanzien van de financiële instituten vijandiger geworden. Een toenemend aantal mensen willen een ingrijpende hervorming van het financiële systeem en een transitie naar een nieuwe economie. Die nieuwe economie wordt op duizend plaatsen tegelijk uitgevonden. Een belangrijk principe hierbij is het ontwerpen voor meervoudige waarde. Mensen gebruiken resources voor twee of meer doelstellingen. De waarde van de resource neemt meervoudig toe en zonder extra kosten kunnen maatschappelijke of ecologische diensten worden geleverd.

Ons praktijkonderzoek is een project waarin we willen beschrijven waarom meervoudige waarde werkt, wat de onderliggende principes en theorie inhoudt en we gaan een verdere analyse uitvoeren om meervoudig gebruik makkelijker toepasbaar te maken.
Meer informatie